Programmes

The language of communication of the upcoming intervision programme is Dutch

Intervisieprogramma “Boardwerk is mensenwerk”

In ons Intervisieprogramma werken we met een kleine groep mensen met actieve ervaring in boards (als commissaris of bestuurder). We combineren in ons programma wetenschappelijke inzichten en concepten met ervaringen uit onze board praktijk. Wij maken in het programma uitdrukkelijk gebruik van de eigen ervaringen van de deelnemers. Het programma combineert kennisoverdracht, met uitwisseling van ervaringen en actieve oefeningen. Groepscoaching maakt deel uit van het programma.

Onderwerpen die in het programma aan de orde komen zijn:

  • De rollen van commissarissen en bestuurders in de board, de (onbewuste) percepties daarvan en hoe daarover met elkaar te leren spreken
  • De structurele kenmerken van de board-situatie die de menselijke ervaring van in-de-board-zijn bepalen, zoals informatie-asymmetrie, het episodische karakter van de interactie
  • Individuele, groep- en organisatie dynamiek
  • De groepsdynamiek die mede wordt bepaald door cognitieve biases en breuklijnen die kunnen leiden tot polarisatie en hoe boardleden hier effectief mee kunnen omgaan
  • Persoonlijke leiderschapskenmerken die bijdragen aan een effectieve uitoefening van de rol en wat mensen soms weerhoudt optimaal te functioneren in hun rol

Dit vierenhalve dag durend programma bestaat uit een viertal modules. Het programma rust deelnemers uit met concepten en inzichten in de complexe interactie op board niveau, en ondersteunt hen om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten.

De interactie tussen commissarissen en bestuurders wordt steeds intensiever. Van een situatie van hoofdzakelijk ceremoniële betrokkenheid van commissarissen zijn we gegroeid naar een werkelijkheid waarin het serieus houden van toezicht, van monitoring en controle centraal is komen te staan. In veel gevallen is de board interactie tussen toezichthouders en bestuurders verder opgeschoven naar een combinatie van toezicht houden en gedeeld leiderschap. De interactie wordt daardoor tegelijk complexer en intensiever.

Commissarissen en bestuurders moeten in hun interactie omgaan met  de complexiteit van de markt en externe ontwikkelingen en uitdagingen waar de organisatie mee te maken heeft. Daarnaast met de interne complexiteit van de eigen organisatie. En dan komt er nog bij de menselijke complexiteit die ontstaat door de rollen die zij met elkaar uitoefenen. Hoe relevanter de interactie tussen commissarissen en bestuurders wordt, hoe meer deze menselijke complexiteit toeneemt en hoe belangrijker het voor hen is om ook te excelleren in de omgang met die complexiteit. De menselijke interactie tussen commissarissen en bestuurders is in de praktijk vaak de sleutel tot succes en falen van boards en hun organisaties en blijft opvallend genoeg in de praktijk grotendeels onbesproken.

Phyleon leadership & governance richt zich in haar board advies- en evaluatiepraktijk met een integratieve aanpak juist op deze menselijke complexiteit in de boardroom. Daarbij hebben we oog voor de constellatie waarin de organisatie en de board zich bevinden, de governance, de rollen en de (vaak onbewuste) percepties daarvan bij de boardleden, de groepsdynamiek die in de interactie ontstaat en de specifieke persoonlijkheidskenmerken van de boardleden. De afgelopen jaren heeft Phyleon zelf een aantal concepten en methodieken ontwikkeld zoals Board GPS, de Board Interactie Matrix, de Board Reality Questionnaire en de Non-Executive Leadership Survey.

Meer informatie over het programma?
Vraag onze brochure aan: